Wróć do realizacji

Starostwo Powiatowe

Skuteczniejsza organizacja wydziałów urzędu przy pomocy narzędzi on-line

Klient
Klient
Starostwo Powiatowe
realizacja strony internetowej
Typ projektu

Strona www

strona internetowa
Adres www
powiat.pila.pl
realizacja strony internetowej dla Starostwa Powiatowego realizacja strony internetowej dla Starostwa Powiatowego #2
strona internetowa

Zadania

  • Czytelna i przejrzysta strona informacyjna starostwa zgodna z WCAG 2.0 na poziome AA
  • System rejestracji petentów dla Wydziału Komunikacji
  • Zamknięty system bezpłatnych porad prawnych
  • System rejestracji i wymiany plików dla radnych

Realizacja witryny dla Starostwa Powiatowego w Pile

Na zamówienie Starostwa Powiatowego w Pile kompleksowo zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy czytelną i intuicyjną stronę informacyjną o wizerunkowym charakterze. Wdrożyliśmy standardowe moduły aktualności i wydarzeń organizowanych na terenie powiatu oraz system tworzenia ankiet i sond. Portal został przystosowany do wytycznych WCAG 2.0 na poziomie AA, dzięki czemu jest dostępny dla wszystkich interesantów, w tym osób z niepełnosprawnościami.

realizacja witryny dla Starostwa Powiatowego w Pile
strona internetowa Starostwa Powiatowego - Rejestracja petentów Wydziału Komunikacji

Rejestracja petentów Wydziału Komunikacji

Kolejnym zadaniem podczas współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pile było opracowanie systemu rezerwacji kolejki petentów rejestrujących pojazd lub wymieniających dowód rejestracyjny pojazdu.

Dla pracowników wydziału powstał mechanizm, który umożliwia zarządzanie stanowiskami, do których można zapisać się przez stronę urzędu. Pracownicy zyskali pełną swobodę w organizacji stanowisk obsługujących petentów za pośrednictwem kanału on-line. Zapewniło to większą wydajność oraz efektywność obsługi interesantów.

strona internetowa Starostwa Powiatowego - Bezpłatne porady prawne

Bezpłatne porady prawne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, starostwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji osób, którym udzielane są porady prawne. Po udzielonej poradzie osoby ich udzielające zobowiązane są do wypełniania kart pomocy, które przyjmują formę ankiet z ok. 20 pytaniami. Nasz system umożliwia pracownikom wygenerowanie miesięcznych i kwartalnych raportów z pracy wydziału, które raz na kwartał muszą zostać wysłane do ministerstwa.

Nasz system umożliwił pracownikom starostwa, sprawną rejestrację chętnych na bezpłatne porady, a radcom prawnym pomógł wypełniać elektroniczne ankiety, na podstawie których system automatycznie generuje gotowy raport kwartalny. System został opracowany wyłącznie do wewnętrznego użytku pracowników starostwa.

System wymiany plików dla radnych

Kolejnym z elementów współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pile było wykonanie systemu wymiany plików pomiędzy Starostwem a radnymi. System oparliśmy o moduł wiadomości, w których dodawane są opisy oraz pliki. System umożliwia grupowanie użytkowników o różnym poziomie dostępu. Dzięki takiemu rozwiązaniu umożliwiliśmy udostępnianie plików zarówno wszystkim radnym, jak i konkretnym grupom pracującym w danych komisjach. Wdrożyliśmy powiadomienia e-mail i SMS o dodaniu nowych informacji lub plików. Katalog wraz z funkcją powiadomień stanowi znaczące ułatwienie dla Biura Powiatu, ponieważ nie musi ono prowadzić bieżącej korespondencji mailowej z radnymi oraz przesyłać im aktualnych plików do nadchodzących sesji.

strona internetowa Starostwa Powiatowego - System wymiany plików dla radnych

Działanie systemu zostało tak zoptymalizowane, aby zapewnić pracownikom prostą i intuicyjną obsługę, co znacząco ułatwiło pracę i zapewniło jej niezawodność. Ponadto pracownicy biura zyskali wgląd w informację o tym, kiedy wybrany radny zapoznał się z przesyłanymi dokumentami. Dzięki temu pracownicy otrzymują potwierdzenie skutecznego doręczenia dokumentacji.

up